Influensa, korona, omgangssyke og et mesterskap i håndball har florert rundt oss, og da skjønner vi at jul og nyttår står for døra.

For oss har det vært en høst utenom det vanlige, en hektisk valgkamp ble avsluttet med et valgresultat som resulterte i nye verv for vår del. Det har vært intenst, interessant, krevende og spennende, med mye nytt å sette seg inn i og opplevelser utenfor komfortsonen.

Vi har allerede vært på bedriftsbesøk, samarbeidsmøter med fagrådet i næringsforeningen og deltatt på møter med leder av næringsforeningen for å legge planer for 2024. Dette er arbeid vi ser frem imot med glede og nysgjerrighet.

Barn og unge ligger våre hjerter nær, så et besøk på ungdomsklubben var givende for oss begge. Så målet er at det blir flere møteplasser for denne aldersgruppen i løpet av 2024.

Kommunestyret har møttes til noen møter, i tillegg har vi hatt to dager med folkevalgtopplæring for å legge grunnlaget for denne politiske perioden. Vi opplever et kommunestyre med vara som en gjeng positive og engasjerte innbyggere som ønsker å bidra til at Midtre Gauldal skal bli et enda bedre sted å leve og bo i.

Vi står foran krevende tider i kommune-Norge, tilgangen til innbyggere i arbeidsfør alder vil i beste fall holde seg stabil, men mest sannsynlig synke, mens antall innbyggere over 80 år vil øke med en halv gang den neste tiårsperioden. Eldre er en stor ressurs både for seg selv og andre, det kan ordføreren fortelle mye om etter 17 år som leder ved frivilligsentralen, men vi er også avhengige av innbyggere i arbeidsføre aldersgrupper.

Tilgangen til arbeidskraft blir utfordrende for alle yrker og bransjer, det gjør så vi bli helt avhengig av å tenke gode tanker sammen, både kommunen, næringslivet, frivilligheten og den enkelte innbyggere.

Midtre Gauldal har mye bra, vi gjør oss bemerket med idretts- og kultur utøvere på et ekstremt høyt nivå. Disse har aldri nådd sitt potensiale uten å ha gode støttespillere rundt seg og et lag som heier dem frem. Dette må vi ta inn over oss og dele raust rundt oss. Med å ha søkelyset på det gode og det positive, og glede oss over at andre lykkes, så vil vi oppleves sterkere og mer attraktive utenfor egne kommunegrenser. I tillegg til å kjenne på en utrolig stolthet av å tilhøre et godt lag.

Til tross for utfordringene vi står overfor håper vi at også vi i Midtre Gauldal har evnen til å løfte blikket, og ta inn over oss at vi er utrolig heldige som bor i vår kommune og i vårt land, vi har mye å være takknemlige for.

Tusen takk til dere som holder hjulene i gang til alle døgnets tider både hverdager og helgedager, deres innsats betyr mye for mange.

Ta vare på dere selv og de rundt dere, nyt fridager i julen og nyttårshelgen.

Vi vil med dette ønske alle innbyggere i Midtre Gauldal et kreativt nytt år.

Vennlig hilsen

Stian Engen, varaordfører Midtre Gauldal kommune

Trude S Heggdal, ordfører Midtre Gauldal kommune