Stemmesedlene er talt opp og det er tydelig at innbyggerne i Midtre Gauldal ønsker en ny kurs i styringen av kommunen. Når 1/3 (ca .1000 av 3000 ) velgere har stemt for Bygdelista og Pensjonistpartiet (Pp) er det et tydelig signal om forandring.

Pensjonistpartiet har ikke tidligere stilt til kommunevalg i Midtre Gauldal, og når vi fikk nær 160 stemmer, tolker vi det som at velgerne kjente seg igjen i et jordnært program i forhold til de utfordringer vi står overfor i kommunen vår. Først og fremst må styringen tilbake til folkevalgte organ, så får vi ta det derfra. Vi takker de som støttet Pp ved kommune og fylkestingsvalget.

Pp støtter konklusjonen til Ap og Bl  i forhold til å tolke de foreliggende alternativer for samarbeid ut fra velgernes/partienes signaler. Kortene for valg av ordfører og varaordfører var lagt- ikke minst fordi Sp ekskluderte Bl for samarbeide. Når Trondheim har hatt Rita Ottervik (Ap) som ordfører de siste 20 år, så er det greit for Pp  at  Trude S. Hegdahl (Ap) blir den første kvinne med ordførerkjede i Midtre Gauldal.

Pp ønsker innflytelse på hvilke utvalg det skal være i kommunen vår og hvor Pp kan være representert.

Harald Rognes, Pensjonistpartiet

Harald Rognes, Pensjonistpartiet.