Jeg reagerer sterkt på at folk fra Melhus må stå i bussen på enkelte avganger. Mulig dette skjer også videre oppover Gauldalen. Dette gjelder spesielt om morgenen som jeg har fått tips om. Det er montert belte på distriktsrutene og det er derfor et påbud om at alle skal ha sitteplass.

Det er heldigvis få som blir drept eller hardt skadd i bussulykker. Der hvor ulykker har skjedd, viser det seg at de fleste som har omkommet eller blitt hardt skadd ikke har brukt bilbelte. Derfor er bruk av bilbelte i bussen en avgjørende faktor på skadeomfanget ved en ulykke.

Det er påbudt å bruke belter i busser der det er montert med unntak av bybusser og man risikerer å bli bøtelagt dersom man lar være. Ikke alle busser har montert setebelter og enkelte busser (bybusser) har ikke krav om monterte setebelter. De kan heller ikke kjøre over 70 km/t.

Hvorfor tar man med flere enn riktig antall lovlige passasjerer uten å sette opp ekstra-buss på fulle avganger. AtB kan ikke skylde på økonomi i slike spørsmål når det handler om sikkerhet og lovpåbud.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting