Hauka grendalag har aarrangert Historisk vandring. 20 personer og 3 hunder deltok på vandringa som gikk fra Amdalvollen til Sætersgården i Hauka. Tone Rogstad Rise formidlet historien om de norske soldatene fra Mørebataljonen IR 11 som kom fra Nåverdalen over Hiåsjøen og til Hauka. Anne Karin og Evind på Vollamoen inviterte oss inn i gammelstuu for en kaffatår. Det ble en innholdsrik og fin tur.

Litt om historien:

26. - 28. april 1940 pågår det harde kamper i Nåverdalen. Det var bruene på gammelveien det ble kjempet om. Norske styrker sprengte bruene i dagene tidligere. Tyskerne prøvde å bygge ny bru, men ble slått tilbake gang på gang. Den norske fronten holdt godt imot tyskerne, til tross for den store forskjellen på militært utstyr. Etter kapituleringa 3. mai må soldatene ta fatt på turen hjem. 6 soldater flyktet over fjellet via Hisåjøen og til Hauka. Etter dager og netter uten mat og utslitte etter en lang marsj kom de frem til Flatåsen natt/tidlig morgen til 8. mai. De torde seg fram og gikk inn. Der ble de tatt vel imot av folket på gården. Det ble disket opp et matbord de bare hadde kunnet drømme om. Blodpølse og varm melk med grøt. All bordskikk forsvant, sammen med maten. De fikk senere fortalt at de ikke våget å gi de mer mat for at de ikke skulle spise seg syke. Alle i huset stod opp og soldatene fikk legge seg å sove i varme senger. Sammen med Martin Flatås tar de fatt mot Sætersgårdene i Hauka.

Og her gikk vår vandring, fra Amdalvollen til Vollamoen.

To karer, begge ved navn Anders Sæter fra Banganj og Egga ordner plass til guttene i ukene framover.

Uniformene må gjemmes og vanlig klær skaffes. Uniformene ble gjemt i bergknauser i Sætersmarka, og det er sko-rester fra disse vi fant nå for vandringa - 83 år etter. I slutten av mai starter de på hver sin hjemreise, som sivile. Og før mai var over hadde alle kommet seg hjem til sine familier.

Asgeir Værnes, Hauka grendalag