Kommunevalget er rett rundt hjørnet. Kommunen og dens tjenester er viktig.

Både kommunesenter og bygdene rundt må utvikles og ivaretas. Jeg mener at å få en god kommune for folk, går gjennom å skape de gode lokalsamfunnene. Samfunnet de fleste identifiserer seg med.

Bygda framover vil bli annerledes. Vi kan ikke leve bare på minner fra fortida. Vi må bli bedre til å tenke nytt, vi må utnytte mulighetene som oppstår i et moderne samfunn med fjernarbeidsplasser og internett.

Vi må utnyttet at folk både i by og bygd vil ha produkter, service og opplevelser som en finner i livskraftige bygder. Landbruket er og blir sentralt i bygdene, selv om de fleste arbeider med noe annet. Derfor er det overordnet viktig å sikre at de som skal leve av landbruket får samme inntektsnivå og utvikling som andre i dagens samfunn. Her må vi stå på overfor nasjonale politikere og institusjoner.

De som satse på å lage egne foredla produkta av ting de har produsert på gården som ost, rømme, kjøtt, skinn, grønnsaker, saufella og ull, må få presentert og solgt sine produkter. Vi må heie på dem som tør å prøve.

Service og teknikk er en stor virksomhet i dag på en rekke områder. Det er ingen tilfeldighet at mye av folka og firmaene som yter tekniske leveranser og service kommer fra bygda. Det er et plusspoeng å komme fra bygda i mange sammenhenger. Skole og samfunn må bidra til at disse fortrinnene kan leve videre. Vi må heie på firmaer og utøvere.

Kanskje er det slik at bygda også er, eller kan bli, best på omsorg og helse. Tyngre medisinske institusjoner må sentraliseres i en distriktskommune. Men det må være mulig og framtidsretta å skape folkehelse, trivsel og institusjoner for lokalsamfunnet og en aldrende befolkning desentralisert i bygdene. Vi må tørre å tenke nytt. Moderne velferdsteknologi er en hjelper for å få til desentraliserte løsninger.

Å skape næring av opplevelser og produkter i bygdene må stimuleres. Alpinanlegg og hyttebyer er ikke en forutsetning for å få til noe. Småskala opplevelser, seteraktivitet, bygg og kultur er bærekraftig og spennende når de som tør og prøve får det til.

Kanskje må det til både nasjonale og lokale politiske endringer som gjør det lettere for folk som vil bo på bygda å kjøpe og bygge hus og eiendom. Småbruk er det mest populære søkerordet på Finn. Kanskje må ordet dispensasjon fra arealplan i enkelte situasjoner bli sett på som et honnørord og ikke bare som avvik og irritasjon for kommuneplanleggerne.

Vi må få fram at det som fortsatt er et litt annerledes liv på bygda er et godt og bra liv for en sjøl, for omgivelser, miljø og klima.

Per Kosberg, listekandidat for Arbeiderpartiet

Per Kosberg.