Jeg mener at vi bør få leksefri skole fordi da kan vi være mere fysisk aktive på fritiden. Det er mange grunner til at leksefri skole er bra.

For det første blir ikke det så mange bøker i sekken som gjør til at du slipper å få så vondt i skuldrene. Og det gjør til at barn slipper å bli stressa. Jeg må gjøre lekser og det blir tyngre og da får jeg vondt på skuldrene. Selv om lekser er bra for hodet blir mange irritert og foreldrene vet ikke hva barna gjør i timen og da blir foreldrene også irritert og blir sur på barnet.

Ett annet viktig poeng er at vi barn ikke lærer mer av å ha lekser, alt vi gjør kan gjøres i skoletiden og vi barn kan bli mer motiverte til å bruke tiden på skolen.

Det blir ikke så synlige forskjeller på oppfølgingen av oss barn hjemme, da foreldrene har ulike muligheter til å følge opp lekser.

Mange skoler i Norge som har prøvd leksefri skole og dette har gitt positiv resultat, det viser at leksefri skole er bra for mange elever. Det er også bra fordi lærerne kan bruke tid på undervisning framfor og kontrollere leksen.

Jens Kristian Kjelden, 11 år, elev Støren barneskole