14.januar ble det klart at de to siste gjenværende pelsdyrfarmene i Norge avvikler driften sin. Med det er en grufull industri i Norge historie.

Norges Pelsdyralslag meldte 14. januar at de siste pelsdyrgårdene i Norge blir avviklet. Det skjer på dagen fem år etter at regjeringen, med Venstre som initiativtaker, innførte forbud mot hold av pelsdyr, med frist for avvikling innen 1. februar 2025.

-Denne saken har vi jobbet med siden 70-tallet. Det er godt å se at arbeidet vårt bærer frukter. Dette er en gledens dag, sier Anne Lise Skoie Risøen, sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Pelsdyr i fokus i mange år

Dyrebeskyttelsen Norge er en av mange dyrevelferdsorganisasjoner som har arbeidet for et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Tidligere formann i Dyrebeskyttelsen Norge, direktør C. M. Hillesund, satte pelsdyrenes velferd på agendaen allerede i 1975, da han ønsket en avvikling av næringen.

I perioden 2008-2014, satte frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet pelsdyrene på agendaen, da de avdekket forholdene ved pelsgårder rundt om i Norge. Samarbeidet, som kan leses på www.forbypels.no, førte til Brennpunkt-dokumentaren «Pels» som kom ut i 2014. Den førte til sterke reaksjoner hos både publikum og politikere.

Vedtok forbud

I 2018 fikk Venstre, i Solberg-regjeringen, gjennomslag for avvikling av pelsdyrnæringen, med en avviklingsperiode på syv år. De siste årene har de aller fleste pelsdyrgårdene lagt ned driften, og det gjenstod kun et par pelsgårder igjen ved årsskiftet 2022/2023.

Dyrebeskyttelsen Norge er svært glade for at en av organisasjonens lengstlevende fanesaker nå er historie. Organisasjonen ønsker å takke alle støttespillere, dyrevenner og politikere som har bidratt til å belyse pelsdyrenes manglende velferd og satt krav til at næringen opphører. Selv om en av de største kampene er vunnet, påpeker Dyrebeskyttelsen Norge at det nå er vel så viktig at det innføres et importforbud mot pels.

Tekst: Dyrebeskyttelsen Norge