Da Gauldalsporten ble åpnet i sommer var tanken å skape noe nytt etter avviklingen av Gaula natursenter.

Bygningen med det karakteristiske taket har en unik beliggenhet på Prestteigen og ligger midt i smørøyet med tanke på næringsvirksomhet.

Etter flere politiske møter, uttrykkes det nå usikkerhet rundt økonomien på Gauldalsporten. Hvorfor tenker man ikke nytt og handler deretter?

Det er allerede flere næringsdrivende i vår kommune som ser etter nye lokaler for å utvide sine virksomheter. Lokale bedrifter og gründere er selve ryggraden i kommunen vår.

Når næringslivet blomstrer, er det et direkte resultat av politiske strategier som fremmer innovasjon, entreprenørskap og lokal sysselsetting.

NiT Midtre Gauldal mener derfor at kommunen nå bør slippe privat næringsliv til å gi rom for eksterne drivere som får eierskap til stedet.

Dette vil ikke bare avlaste kommunens økonomi, men også bidra til å skape en levende møteplass for lokalsamfunnet.

I en liten kommune som Midtre Gauldal, hvor arbeidsplasser kan være begrensede, er hvert eneste arbeidsplass-skapende initiativ en verdifull ressurs.

Gauldalsporten ligger strategisk til og egner seg godt for flere ulike formål. Ved å gi nye drivere frie rammer for å drive lønnsomt, kan vi skape en vinn-vinn-situasjon.

Næringslivet får tilgang til attraktive lokaler, samtidig som kommunen kan skape inntekter gjennom leieavtaler.

Næringslivet forstår at kommunen som eier av bygget, ønsker å beholde kontrollen over eiendommen. Imidlertid er det på høy tid å erkjenne at ekstern kompetanse og drivkraft fra næringslivet kan være nøkkelen til suksess.

Ved å involvere lokalt næringsliv kan vi skape en dynamisk og lønnsom virksomhet som gagner hele lokalsamfunnet.

La oss jobbe sammen for å skape en møteplass som ikke bare styrker lokalt næringsliv, men også gir innbyggerne i Midtre Gauldal et attraktivt sted å samles.

Det er på tide å tenke nytt, handle og gi næringslivet muligheten til å vokse i kommunen vår!

Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Svend Hov, Daglig leder NiT Midtre Gauldal

Svend Hov, Daglig leder NiT Midtre Gauldal.