Gudstjenester i samarbeid mellom kirken og skolen har lange tradisjoner i Norge.

Det er viktig at det er ryddighet knyttet til dette samarbeidet, slik at alle elever blir ivaretatt. Både de elevene som ønsker å delta på gudstjeneste og de som ønsker seg et annet likeverdig alternativ.

Det er trist å lese at flere og flere skoler velger å kutte ut skolegudstjenesten.

Vi må ikke få det slik at kirken bare er nyttig når det skjer tragedier i den enkeltes liv med dødsfall. Kirken skal være i bruk både til glede og sorg.

En skolegudstjeneste kan gjerne være et høytidelig og sosialt arrangement hvor elevene selv er med på å lage skolegudstjenesten og hvor det gjerne kan være stort innslag av sang og musikk.

Jeg vil oppfordre rektorer som har kuttet skolegudstjenesten tidligere til å endre oppfatning til årets jul.

Ingen tar skade ved å overvære en skolegudstjeneste som elevene selv har vært med å sette opp.

Elevene bør på en eller annen måte få eierforhold til skolens julegudstjeneste.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag