Ifølge oppslag i Trønderbladet fra fredag 18.november anbefaler kommunedirektøren i Midtre Gauldal formannskapet å vurdere om man skal redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 25 til 19 fra kommunevalget i 2023. Ved forrige kommunevalg i 2019 gikk man ned fra 33 til 25. 19 representanter er for øvrig det minste antallet man kan ha i en kommune på vår størrelse.

Vi ser det som en reell trussel mot lokaldemokratiet hvis man går til et slikt skritt. Det kan føre til at de partiene som i dag har 1-2 representanter faller ut av kommunestyret. Vi kan risikere at nasjonale partier som Frp, Venstre, KrF, SV og kanskje også Høyre ikke lenger får muligheten til å være med og påvirke hvordan kommunen vår skal utvikle seg framover. Det blir vanskeligere for de enkelte bygdene i kommunen å bli representert. Det blir mindre mangfold av yrkesgrupper som får en stemme med i laget. Mange ønsker seg færre og større partier som gjør det enklere å styre, men for oss har det fine med det norske demokratiet nettopp vært at flere partier kan være med på å påvirke og finne kompromisser som gjør at flere er med på å bestemme.

Det foreslås også at man i neste periode bare skal ha ett utvalg for helse, oppvekst, kultur, næring, plan og miljø. Dette vil legge svært mye makt i hendene på noen få mennesker, og hvem er det som vil anse seg som kompetent til å ta avgjørelser innen et så stort felt? Vi er redd for at det vil gi administrasjonen for stor makt. Hvilken småbarnsforelder eller selvstendig næringsdrivende vil ha kapasitet til å sette seg inn i kompliserte saker over et bredt fagfelt når man kanskje bare har ei uke eller to på å lese sakspapirene før neste møte? Da er det enklere å gå inn for den innstillinga som foreligger fra administrasjonen, og hvor blir det av folkestyret da?

Begrunnelsen for å gjøre et så stort grep er å redusere pengebruken til folkevalgt arbeid. Da blir det ulogisk for oss at man skal legge møtene på dagtid, for da må det utbetales både møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Vi stiller oss høyst tvilende til at det regnestykket går opp.

Vi oppfordrer kommunestyrerepresentantene til virkelig å tenke seg om før de går inn for å krympe kommunestyret til lovens minimum. Hvis man skal sikre en rimelig god representasjon av begge kjønn, ulike yrkesgrupper, flere bygdesamfunn og flere etniske grupper, må det være et kommunestyre av en viss størrelse. Vi må ikke vingeklippe demokratiet i vår iver etter å spare penger. Saken skal behandles av kommunestyret 1. desember, og vi oppfordrer alle til å stemme nei.

Randi Rognes, Kari Haukdal og Ann Karin Haugen

Midtre Gauldal Venstre