De siste fire årene har jeg betraktet den politiske styring i vår kommune fra sidelinjen må jeg si. Jeg liker ikke det jeg har vært vitne til. Her er det å ta hensyn til hverandre og praktisk kunnskap om og tilnærming til utfordringer blitt erstattet av holdninger der alt skal «lønne» seg. Det i en kommune hvor SP har ordfører med en stor gruppe i kommunestyret bak seg! Høyres 2 representanter må sannelig være fornøyd med å ha klart å bidra til å forlede kommunestyret til å tro på slagordet «hjem 100 år» og at hjelpebehov i livet heretter kan løses ved omlegging av kostholdet og trening. Nå ja, i rettferdighetens navn, de fleste grupperinger i kommunestyret ga sin stemme til å redusere antall sykehjemsplasser til 40 (var opprinnelig 76 plasser da sykehjem var nytt ca. 1978). Man må lure på hvor alminnelig vettuge folk var når saken var oppe til avgjørelse.

Pensjonistpartiet vil styrke folkevalgt styring. Dagens organisering med t.d. et HOK-utvalg (Helse/omsorg, Oppvekst og Kultur) gir et stort saksfelt å sette seg inn i/ha kunnskap om, og utvalgsmedlemmene blir lett «nikkedukker» for administrasjonen.

PP vil derfor ha tilbake egne utvalg for Helse- og omsorg, Oppvekst, kultur og idrett med PPT organisert under Oppvekst, EKT-veier og kommunikasjoner, Jord- og skogbruk samt naturforvaltning med faglig kompetanse i administrasjonen. Formannskapet får en sentral rolle forøvrig. Prinsipielt: Utvalg kan ha medlemmer som ikke er kommunestyremedlemmer.

Tanken bak forslaget er å kunne «få tak i» fagpersoner som ellers ville vært ekskludert, og at utvalgene får såpass oversikt at man kan få realistiske budsjettforslag. PP vil gå bort fra ordning med møter på dagtid og derved spare penger.

Det er et godt prinsipp at sjefen går foran med et godt eksempel når pengene ikke rekker til alle gode formål. PP vil mene at kommunedirektør må klare seg med stedfortreder i en mindre stilling f.eks. en av enhetslederne. Penger spart til andre prioriterte oppgaver.

Da Grethe Metliaas var rådmann i Midtre Gauldal ble den såkalte «to-nivå-modell» innført. Prinsippet var direkte kommunikasjon fra leder til den som skulle utføre jobben. Tanken var besnærende, og jeg stemte selv for forslaget. Dessverre er en god intensjon blitt borte på veien, og det har utviklet seg til å bli ikke bare ett, men flere ledd mellom leder og den som skal gi tjenesten. Dette koster for mye, og PP vil ha en gjennomgang av ordningen.

Sentraladministrasjonen har økt sin andel av budsjettet i forhold til tidligere, og PP er ærlig i forhold til at det vil bli kutt dersom vi får innflytelse.

Eiendomsskatt ble i sin tid innført uten entusiasme, men med en stilltiende forutsetning at inntektene skulle gå til Helse- og omsorg. SP mener at eiendomsskatten skal brukes på samfunnsutvikling (i praksis blir vel dette å betale renter/avdrag på Støren sør). Dette vil ikke Pensjonistpartiet være med på. Det har vært nok spekulasjon!

I Pensjonistpartiets kommunevalgprogram for perioden 2023-27 har vi angitt hvordan vi vil løse noen konkrete saker, og vi har vist dekning for utgifter. Jeg har merket meg et innlegg fra en frustrert innbygger som peker på en løsning med å hive ut av båten unødvendig vekt slik at den skal flyte. Det må være lov å si at det er en praktisk tilnærming.

Jeg vil anbefale alle å lese Pensjonistpartiets program. Tross navnet er PP partiet for barn, unge, voksne og eldre. DET ER TRYGT Å STEMME PENSJONISTPARTIET.

Med hilsen

Harald Rognes

Harald Rognes, Pensjonistpartiet.