Bompengetaksten blir 161 kroner på strekningen og dette sier at man må sette foten ned

Svein Otto Nilsen

Planleggingen av bompengeutredningen for fylkesveg 30 Støren-Røros er i rute, men til hvilken pris for innbyggerne på strekningen.

Man kan lese at bompengeprosjektet har en ramme på rundt 1,5 milliarder kroner for å pusse opp en sliten fylkesveg. Prosjektet skal gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper på vegen. Dette høres jo bra ut, men hva er kostnadene for de som er avhengig av bilen?

Bompengetaksten blir 161 kroner på strekningen og dette sier at man må sette foten ned.

Midtre Gauldal sentraliserer mere av fellesskapet til Støren sentrum og folk er tvunget til å bruke bilen for å utføre nødvendige oppgaver. De fleste av service-oppgavene legges til hovedsenteret Støren og mange har også sitt arbeide der.

Det samme gjelder andre veien hvor folk i Holtålen har sitt arbeide på Røros og må benytte egen bil.

Det er et faktum at fylkeskommunen heller ikke har vist noen distriktsvennlig politikk når man har planlagt behovet for å bruke kollektivtransport langs denne strekningen Støren – Røros.

Pensjonistpartiet er sterkt imot at innbyggerne i Midtre-Gauldal, Holtålen og Røros må betale så høye bompenger når alternativet med billig og godt kollektivtilbud ikke eksisterer.

Det må innføres så lave bompenger for beboerne i disse kommunene, slik at man ikke lider så hardt pga den sentralisering som er gjort. De fleste er avhengig å forflytte seg med bil for å utføre nødvendige ærend som man tidligere kunne ha utført mye av i sin egen grend.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.

Svein Otto Nilsen
«Det er et faktum at fylkeskommunen heller ikke har vist noen distriktsvennlig politikk når man har planlagt behovet for å bruke kollektivtransport langs denne strekningen Støren – Røros» skriver artikkelforfatteren. Dette bildet er fra bussholdeplassen på Rognes. Foto: Bjørn Ivar Haugen