Seniorhøyre i Midtre Gauldal kommune ønsker en plan for et mer aldersvennlig samfunn. Dagens seniorer har fremdeles en stor arbeidskapasitet, og vi har lang erfaring på flere områder og vi ønsker å bli brukt. Midtre Gauldal Høyre vil jobbe for å legge til rette for at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Vi ønsker at nye former for bofellesskap skal utvikles i kommunen. Midtre Gauldal Høyre vil arbeide aktivt med å sikre at vi eldre får en  god og verdig alderdom, ved å stimulere de ansatte til å bruke sin kompetanse der de er best. Midtre Gauldal Høyre erkjenner at kommunen har utfordringer med å dekke behovet i eldreomsorgen pga av at vi blir flere eldre, og som har forskjellige utfordringer. Midtre Gauldal Høyre i samarbeid med Seniorhøyre skal bruke sin stemme til at eldreomsorgen blir til det beste for oss alle i vår kommune. Stem høyre! Godt valg. Leder for seniorhøyre i Midtre Gauldal, Kristin Gunhildsøien