Leste forleden i Gauldalsposten en ytring om ønske om et kjøpesenter sør for Støren.

Jeg mener at det er ikke trengs, det vil være uheldig på flere måter. Hva skal et kjøpesenter fylles med, og hva skal eksisterende lokaler fylles med om de blir fraflyttet?

Det jeg frykter med et kjøpesenter på Støren er spøkelsesby lignende forhold flere steder på Støren, med tomme og mørke butikkvinduer. Tomme og mørke vindu er starten på slutten der det allerede eksisterer aktivitet og handel. En utvikling som naturligvis er svært uheldig på mange måter.

Handel og Kontor har av De Facto fått en rapport som viser at Norge har flere kjøpesenter og kvadratmeter kjøpesenter per innbyggere en sammenlignbare land. Også Pangea Property Partners har i rapport dokumentert at Norge er det landet i Europa som har flest antall kvadratmeter kjøpesenterareal per innbygger, nesten 1 kvadratmeter per innbygger. Kjøpesentre står for 35 % av varehandelen, men de vokser ikke, det er nok kjøpesenter. Fagsjef for varehandel Odd Gisholt ved Handelshøyskolen BI har funnet at ved flere kjøpesenter går antall besøk ned og omsetningen faller. Bl.a. pga. netthandel, og økt søkelys på nærhet, miljø og kortreiste varer.

Sats heller på å gjøre eksisterende sentrum på Støren attraktivt, for å fremme handel og trivsel

Området sør for Støren bør heller brukes til matdyrking/landbruksnæring. Den 24. mai, la leder for Totalberedskapskommisjonen Harald Sunde fram rapport som understreket viktigheten for økt matproduksjon i Norge.

Sats heller på å gjøre eksisterende sentrum på Støren attraktivt, for å fremme handel og trivsel. Tiltak kunne være å knytte sammen de ulike handelspunktene på Støren med f.eks. grøntarealer, BMX-bane, skateboardbane eller utstyr for utendørstrening/fysiskaktivitet, det ville ha laget et mer helhetlig sentrum. Sats på barne- og menneskevennlige omgivelser som innbyr til å ta en stopp for handel og en rast, og som gir barn og ungdommer på Støren et sted de kan utfolde seg.

Bak Rennebuskole/Rennebuhallen har Rennebu kommune fått til et flott område som innbyr til aktivitet for alle aldersgrupper. Et god trivsels og folkehelsefremmende tiltak, kanskje det gjøre Berkåk mer attraktivt som et sted å bo i også? Elementer fra hva de har i Rennebu mellom handelspunktene på Støren hadde vært flott.

Midtre Gauldal kommune må også ta vare på de 3 andre sentra i kommunen. Å legge enda mer handel til Støren vil være uheldig for handelen og servicestedene i Soknedal, Budal og Singsås.

Hilsen Jens Ingvar Vagnild, Soknedal