«De siste årene har det vært en økning i personer som ber om psykisk helsehjelp, både fra kommuner og fra psykisk helsevern, særlig blant barn og unge.» Dette er den tydelige beskjeden som kom i Stortingsmeldinga Opptrappingsplan for psykisk helse.

De store utfordringene i hverdagen til folk må også være de viktigste sakene i politikken. Derfor overrasker det meg veldig at ikke flere lokalpolitikere løfter viktigheten av barns oppvekst og psykiske helse i kommunen vår.

Psykisk helse drukner i lokalmedia fordi saker om næringsliv, arbeidsplasser og utvikling tar spalteplassen, men er ikke helsa til innbyggerne våre avgjørende for å lykkes med alt det andre?

Jeg mener psykiske lidelser er vårt største samfunnsproblem. Menneskene i landet vårt er vår største og viktigste ressurs. Ikke pengene, ikke oljen, ikke velstanden. Det er du. Det er naboen din, barnet ditt og ungdommen som jobber i nærbutikken. Hvis vi ikke tar bedre vare på vår viktigste ressurs vil ikke Norge lengre være verdens beste land å leve i.

Statistikk viser at selvmordsraten ikke har gått ned de siste 20 årene. Jeg og mange med meg har dessverre opplevd selvmord i nære relasjoner. Det er så forferdelig unødvendig og fortvilt. Undersøkelser forteller overraskende at det ofte er «mannen i gata» som blir selvmordsofre. De føler ikke de strekker til, føler de mislykkes på hjemmebane, på jobb og i sitt sosiale liv. Mange pårørende sier ofte at selvmordet kom som lyn fra klar himmel. Mange av de som dør i selvmord har heller aldri benyttet seg av psykisk helsehjelp. Og en høy prosentandel av de som dør i selvmord er menn.

«It is easier to build strong children than to repair broken men» sier Frederick Douglass. Og det er her vi må begynne. Hos barna. Vi må sikre at alle barn vokser opp under trygge omgivelser, med voksne som støtter og ser de – hver dag. Både hjemme, i barnehage og i skole. For å unngå psykiske lidelser har jeg tro på å styrke barns selvfølelse og trygghet. De skal føle seg verdsatt og satt pris på – akkurat slik de er. Vi må lære både gutter og jenter at følelsene våre er viktige å kjenne på og snakke om. Men det er her jeg er redd vårt samfunn er på vei til å feile. Barn måles, vurderes og testes opp, ned og i mente helt fra de er nyfødte. Du kan tydeligvis ikke ha et barn som er langt utenfor a4-boksen. Da må det tiltak inn. Sier samfunnet. Men hjertet mitt sier noe annet.

Barnet må føle seg sett og kjenne seg verdsatt for akkurat den det er. Som lærer i barneskole er jeg opptatt av at barn skal kjenne på mestring, glede og trygghet på skolen. Det er min jobb som voksen å støtte barnet slik at det kjenner på motivasjon, tilhørighet, trygghet i at de er bra akkurat som de er og at jeg bryr meg. Men jeg har også veldig ofte opplevd at barn strever, og at vi voksne i skolen føler ikke vi strekker til. Skal vi lykkes må vi styrke laget rundt barn og unge.

I dagens samfunn ligger et større press på barn og unge enn før. Sosiale media er stadig tidligere en arena for barnet. Barnet trenger trygge voksne hjemme, på skolen og på andre arena hvor de oppholder seg. Oppvekst og barndom er derfor det viktigste et samfunn kan prioritere. Det spiller ingen rolle hvor flott og fantastisk næringslivet, boligtomtene, veiene eller naturen er – hvis tilbudet til barn og unge blir nedprioritert.

Vi i Arbeiderpartiet har to konkrete tiltak vi vil prioritere for å styrke laget rundt våre yngste innbyggere: Vil vi jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Det er en kjensgjerning at lærere ikke lengre er bare lærere. Vi skulle gjerne også vært psykologer, helsesykepleiere, vernepleiere, sosialarbeidere, miljøterapeuter og så mye mer. Jeg ønsker meg flere av disse dyktige fagfolka inn i skolen for å ta del i jobben og hverdagen til barna.

Fra 1. januar 2020 ble det et krav at kommunen skal ha kommunepsykolog. Jeg var så heldig i en kort periode å få samarbeide med kommunens psykolog, den gang kommunen hadde en ansatt. Det gav en helt ny innsikt og forståelse i grunnleggende psykologi som alle som jobber med barn skulle hatt. Dessverre har kommunen nå i lengre tid stått uten denne ressursen. Vi vil jobbe for å få på plass kommunepsykolog igjen!

Tenker du også at langsiktig prioritering av laget rundt barn og unge er veien å gå?

Arbeiderpartiet i Midtre Gauldal vil jobbe for en trygg oppvekst og en god helse gjennom hele livet.

Godt valg den 11.september!

Anneli Berg Aasenhus og Trude Heggdal, Midtre Gauldal Arbeiderparti

Anneli Berg Aasenhus.
Trude Heggdal.