For det første: Tusen takk, Tone, for at du engasjerer deg og brenner for bygda di! Midtre Gauldal trenger folk som gjør nettopp det. Og det var trivelig at du kom og drakk kaffe sammen med oss før jul.

Det er viktig for oss å oppklare en del som legges til grunn for leserinnlegget:

Det er ikke vedtatt at den gamle delen skal stenges ned inntil videre, og alternativene for hva som kan gjøres med bygget er heller ikke klarlagt. Kommunedirektøren vil legge fram en sak for formannskapet i januar/februar, og i den saken legges det fram forslag til hvordan politikerne kan skaffe seg et godt kunnskapsgrunnlag for å si noe om veien videre for byggene. Vi trenger mer kunnskap både om dagens og framtidige behov, blant annet for å si noe om kostnader, men også om mulighetene for hva byggene kan brukes til.

Og så vil vi beklage igjen at det ble lite tid, det er vi helt enige i. Vi hadde ikke sett for oss at dette skulle være et slikt informasjonsmøte som du beskriver, men en kaffeprat med de som bor på senteret, blant annet om at Soknedal sanitetsforening har fått midler til å opprette et fritidstilbud for ungdom der. Vi ville informere om dette, og sørge for at de har noen å si fra til, om de ønsker å komme med tilbakemeldinger til oss.

Så ble det tatt opp så mye mer som vi ikke var forberedt på, og da ble det lite tid.

Vi tok med oss innspillene fra møtet, og i kommunedirektørens saksframlegg vil det komme fram at det er ønskelig med dialog med innbyggerne før endelige politiske beslutninger blir tatt.

Behov og ønsker i en kommune er ofte en god del større enn tilgjengelige ressurser i form av penger og folk. Vi må jobbe sammen og finne smarte løsninger, og vi kommer ingen vei uten at folk engasjerer seg. Så vi håper engasjementet vil vedvare, også om ikke alt går på skinner, og blir helt som vi ønsker oss.

Med hilsen

Solveig Cruikshank Tofte, helsefaglig rådgiver

Steinar Reinkind, leder for eiendom og kommunalteknikk