23 januar kunne jeg lese at Helseplattformen (HP) skal innføres i Midtre Gauldal 27 april 2024.

Ett av spørsmålene på valgomat'en i forbindelse med kommunevalget, var om HP skulle innføres i Midtre Gauldal kommune. Partiet Konservativt svarte helt klart nei. Vi mente også at dette måtte være noe innbyggerne ble informert og spurt om, før kommunen tok sin avgjørelse.

Var det kun valgflesk fra de andre partiene da de snakket om å involvere innbyggerne på viktige avgjørelser, for helse er vel viktig for de fleste, uansett alder? Har vi nå en ny Støren-sør i vente?

Støren-sør sin krasj-landing er friskt i minnet. Støren-sør koster oss flesk, i en allerede slunken kommune-kasse. Hva vil HP koste innbyggerne i penger, og ikke minst: hvilke helsemessige konsekvenser vil dette kunne få for oss innbyggere? Hvem tjener egentlig på dette?

"Helseplattformen skal først og fremst gjøre kommunikasjonen med helsetjenestene enklere og mer sammenhengende for deg som innbygger. Alle helsetjenestene du møter skal samhandle i ett og samme system." Dette kan en lese på kommunens egne sider, og en kan jo bare undre seg over om kommunen leser medias omtale om HP.

På St.Olavs har de brukt HP en stund nå. I januar 2024 kunne en lese i Sykepleien.no at administrerende direktør går av med pensjon ved utgangen av 2024. Innføringen av HP blir nevnt i denne sammenhengen.

Min egen oppfølging derfra, er forsvunnet i den digitale internett-himmelen, sammen med mange andre sine henvisninger og timer til undersøkelse. Noen har også blitt nødt til å snu i døra fordi ansatte ikke fant oppsatt time til operasjon i systemet, selv når en kom med bekreftelsen i papirs-form.

En kunne lese i Dagsavisen.no i des. 2023 at "Helsetilsynet har slått fast at det nye journalsystemet Helseplattformen truer pasienttryggheten, det er påpekt graverende feil og mangler, systemet blir koblet til gjentatte dødsfall, og de ansatte er slitne.

Les gjerne dette avsnittet en gang til. Det er altså dette systemet vi nå skal innføre.

Danmarks helse-ansatte advarte Norge før innføringen på St.Olavs. De snakket for døve ører, slik ansatte på St.Olavs gjør nå, i forsøk på å advare andre mot å innføre det som noen omtaler som et makkverk og en stor helsekatastrofe.

Når både helseminister og direktør kategorisk avviser kritikk, og referat fra styremøtet der HP ble vedtatt er unntatt offentligheten, må det være lov å undre seg over hvilke forretningshemmeligheter som må skjules. Hva er det befolkningen ikke skal vite?

Helseplattformen er en bærebjelke i regjeringen sin satsing på det nye systemet for helse som lønnsom næringsvirksomhet. Der er standardisering, digitalisering og teknologi/AI viktige verktøy. Menneskelige verdier er underordna, for ikke å si fraværende.

Via EØS-avtalen er dette sektorovergripende regelverk som også gjelder helseopplysninger.

Landet vårt sitter nå på ei ny ettertrakta råvare: helserelaterte persondata, som igjen kan selges til IT-giganter verden over. Helsetjenester er blitt butikk, en vare som kan omsettes i et marked- som strømmen. (EØS-avtalens fire friheter).

Er det dette som blir fremtiden?

Et veikart for helsenæringen, der din og min helse selges til høystbydende, mens vi på veien risikerer å ikke få rett hjelp, til riktig tid?

Bærekraftig helse- og omsorgstjenester, sier næringsministeren og helse- og omsorgsministeren, og det at noe er bærekraftig slår jo det meste om dagen har en skjønt.

Siri Hermo, innbygger, og medlem i Konservativt, Midtre Gauldal

Siri Hermo.