Vår siste historiske vandring gikk i en del av Snøansgrenda. Turen startet ved gården Nordstu Snøan hvor Else Marie og Per Olav Snøan bor, og de var også guider på en del av vandringa.

Den gamle Kongevei gikk ved gården, så det var vanlig at de reisende fikk kvile her. På gården foregikk det også brennevinsproduksjon som bonden måtte skatte for.

Vi gikk etter kongeveien og over tuftene etter Skjærli gård, som tidligere lå høyere opp enn den gjør i dag. Gården ble flytta ned på grunn av at dyrkajorda lå lengre ned, og det ble for tungt å frakte alt opp til gården. Deretter gikk vandringa langs Dovrebanen bort til de to plassene Sørpå-Kjellan og Nordpå-Kjellan som John Skjærli eier. Sørpå-Kjellan er fraflyttet.

Ved Nordpå-Kjellan.

John Skjærli fortalte om området og bygginga av jernbanen. Ved Kjellan lå det er pukkverk som ble brukt under bygginga av Dovrebanen.

Turen tilbake gikk gjennom tunet på Skjærli gård og ned til Snøansveien. Oppe i veien lå Kråklia, hoppbakken hvor Per Olav og flere med han, hoppet på ski. Der ble det også arrangert «Skjoldrenn» for både gutter og jenter. Slalåm- og utforrenn var det også. Ikke alle hoppet. Skjoldrennene var en konkurranse mellom skolene i gamle Støren kommune, Rognes, Fredheim og Skjærli. Flere av skjoldene endte opp på Skjærli skole.

Lengre opp lå Snøan stasjon. En stor stasjonsbygning med egen park mot sør. Denne ble trolig anlagt samtidig med at bygget ble reist.

Snøan stasjon.

Siste stopp på vandringa var hos Else Marie og Per Olav der turen startet. Der fikk vi komme inn i buret som er innredet til et museum og spise nisten vår.

Stor takk til Else Marie, Per Olav Snøan og John Skjærli som fortalte oss om områdene.

Støren museum og historielag

Gerd Sørgård

Pukkverket.