Soknedal bygdekvinnelag er i sitt 85. driftsår og mye er forandret, både i bygda og i samfunnet for øvrig, siden laget ble opprettet i 1938.

Det som alltid vil stå fast er at vi ønsker å være en møteplass for bygdekvinner som bryr seg om det nære og er opptatt av at bygda skal være levende. Samtidig skal vi være et lag som formidler lokal kultur, inkludering, mattradisjoner og folkehelse.

Etter to år med pandemi og lav aktivitet har vi kommet i gang igjen og bygda dagen i oktober 2022 ga oss en kickstart på ny aktivitet. Fra mat – og loddsalg fikk vi inn over 70.000 kroner. På årsmøtet ble det bestemt at beløpet skulle deles ut til ulike formål i bygda. Denne gangen ble det sammenslåtte skolekorpset i Soknedal og Støren tilgodesett med 30.000 kroner og dette beløpet skal gå direkte til aktiviteter for ungene i forbindelse med turer eller andre trivselstiltak.

Michael Bratland overrekkes gaven til korpset.

I tillegg har vi tildelt midler til oppussing av nye dører i Soknedal kirke og til oppussing av en av stuene på bo- og dagsenteret på Støren. Soknahall har også fått et lite bidrag. Takk til alle som bidro til at dette ble mulig!

På årsmøtet ble det også utskiftninger i styret. Etter 14 år som leder for laget takke Unni Raphaug for seg og Hilde Wahl Moen tok over som ny leder. Takk til Unni for stødig lederskap!

Planen for våren er kurs i hermetisering i mars og et kurs i pynt- og borddekking i mai. il høsten blir det en dag med Jim Stene (Trøndelag sankin ) om sanking av nyttevekster fra naturen og ikke minst blir det igjen kurs i lefse og flatbrødbaking. Er dette noe for deg?

Vi vil gjerne bli flere – bli med i bygdekvinnelaget - her kan du utvikle deg både faglig og personlig.

For styret i Soknedal bygdekvinnelag

Hilde Wahl Moen