Midtre Gauldal kommune er en bra kommune å bo i, men den kan gjøres bedre. Dette vil Bygdelista arbeide for.

Vei/ samferdsel

Det er et stort etterslep på vedlikehold. Det er veier med hull og andre skader. Skal vi ha spredt bosetning må veien vedlikeholdes deretter. Kan som eksempel nevne veien Fossum- Bjørsete der det har blitt økende trafikk på grunn av en bomstasjon som har delt bygda i to. På vårparten i år gikk den i oppløsning, og det var umulig å komme frem med en vanlig bil. Det hjelper lite at politiske utvalg blir avbildet i diverse aviser der de står å «stire på et høl» i veien Det må gjøres noe. Lure kanskje på om det er det samme hullet som brukes under hver valgkamp.

Skole / Barnehage

Grunnbemanning i skole og barnehage. Vi har i de senere årene fått mange nye flotte bygg som er bra. Men vi må sørge for at de fylles med tilstrekkelig bemanning. Skole og barnehage skal utdanne barn og unge, ikke oppdra dem.

Helse

Vi blir stadig flere eldre som trenger pleie. På sikt går det ikke å samle alle på Støren. Tjenestesentra rundt om i kommune må opp å gå igjen. Var innom helsesenteret forleden og snakket med noen av beboerne, fikk inntrykk av at de trives veldig godt på helsesenteret. Det viktige også her er at grunnbemanning er på plass (nok folk) slik at dette blir en arbeidsplass der en trives og vil fortsette å være.

Landbruk

Jeg vil si at landbruk er den viktigste næringen i kommunen. Skaper ringvirkninger til næringsliv og spredt bosetning. Det er mange som gir opp, men har stor beundring for de som fortsetter, og ikke minst for unge som begynner. Vi må legge til rette for levende bygder.

Støren sør

Vi ønsker Støren sør omregulert fra industri til boligformål. Skal vi sitte å vente på at industri etablerer seg der, så må vi vente lenge. Industri vil ligge nær E6 og ikke bruke drivstoff på å kjøre opp en 4 km lang bakke, for deretter å komme ned med rødglødende bremseskiver på lastebiler og trailere.

Eiendomsskatt

Personlig er jeg mot eiendomsskatt. Kunne skrevet mye om det, men dropper det her. Jeg har innsett at vi ikke får bort den helt. Støren sør, Norges fineste turvei, må jo finansieres.

Godt valg

Stem Bygdelista

Norunn Gunnes

Norunn Gunnes.