Søndag arrangeres årets viktigste søndagstur – når bøssebærere samler inn penger til Redd Barna i årets TV-aksjon.

I løpet av to timer søndag 22. oktober samles storparten av pengene inn, og hver krone er viktig.

Tenk deg en hverdag der våre barn ikke kan leke eller gå på skolen av frykt for bombeangrep eller udetonerte miner. En hverdag der barn tvinges til å bruke våpen mot andre barn. En hverdag der barn kommer bort fra familien på grunn av krigens kaos og redsler.

Utenkelig her, kan vi avfeie slike tanker med, dette rammer bare andre, langt borte. Men er det egentlig sant? Det er naivt å tro at vi her hjemme er skjermet fra de grufulle følgene av krig og væpnede konflikter.

Hvert sjette barn i verden vokser opp i områder som herjes av krig og konflikt. Ett barn er ett for mye, men prøv å telle hvert 6. barn på nærskolen – da skjønner vi plutselig hvor forferdelig høyt tall dette er.

Ingen av oss kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Søndag 22. oktober er dagen for årets store TV-aksjon. I år er aksjonen til støtte for Redd Barna.

Pengene fra TV-aksjonen går blant annet til:

  • å gi krigsrammede barn mulighet til å gå på skolen

  • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra

  • å støtte tidligere barnesoldater

  • trygge lekeområder

  • hjelp til å håndtere vonde opplevelser

  • at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

TV-aksjonen har i mange tiår vært en årlig nasjonal dugnad i medmenneskelighet. Krig er ikke bare noe som foregår i verdensdeler langt unna. En kort reise fra Norge og Trøndelag raser en blodig krig i Ukraina, i skrivende stund regner det også raketter i Midtøsten. Heller ikke i vår del av verden er fred noe vi kan eller skal ta for gitt.

Solidaritet og menneskerettigheter står sterkt i vår kultur. Etter at Norge var et okkupert land under 2. verdenskrig var det vi som mottak bistand i stort omfang fra andre folk og nasjoner. En bistand som gjorde oss i stand til å bygge fred og velferd. En velferd våre barn har hatt nytte og glede av i generasjoner.

Jeg håper den trønderske dugnadsånden og givergleden for alvor kommer til syne gjennom årets TV-aksjon.

Frivillig innsats lar oss møte nye mennesker og skaper gode sosiale arenaer regionalt og lokalt. Det gir fornyet samhold, gamle vennskap styrkes og nye knyttes. Viktigst av alt, innsatsen er til hjelp og støtte for de mest sårbare og uskyldige i alle kriger og konflikter: De aller yngste.

Barna som rammes av krig har noe viktig til felles med alle ungene som lever i fred her i Trøndelag: De er vår felles framtid. Støtt Redd Barna sitt arbeid i land og regioner med krig og konflikt så det monner. Med glede. Av medmenneskelighet. Meld deg også som bøssebærer, ta med unger og barnebarn på søndagstur 22. oktober under mottoet «barn hjelper barn».

Frank Jenssen, Statsforvalter i Trøndelag og leder av fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen

Fylkesaksjonskomiteen, ledet av statsforvalter Frank Jenssen, oppfordrer trøndere til å delta i den nasjonale dugnaden TV-aksjonen Redd Barna.