Fra juli 2022 til juli 2023 har det blitt 47 færre politifolk i Trøndelag politidistrikt. Det betyr 47 færre politifolk til å drive forebygging og avverge kriminalitet rundt om i fylket vårt. I svar til Stortinget opplyser justisministeren at det har blitt færre politiårsverk på Midtre Gauldal politistasjon mellom juli 2022 og juli 2023. Det er dårlig nytt. Det bør bli flere politifolk, ikke færre.

Dette til tross for Senterpartiets fagre løfter om både flere politifolk og flere politifolk i distriktene. Dessverre har Senterpartiet i regjering brukt store ressurser på å åpne nye kontorer med kort åpningstid, fremfor å få flere ut i gatene. Det er en gammeldags politikk og helt feil prioritering.

Pilene peker i feil retning, og utviklingen må snus. Det er nødvendig for å gi folk trygghet. Derfor vil Høyre heller prioritere flere politifolk i gatene og på veiene, fremfor å bruke mye ressurser på å åpne nye kontorer, som politiet selv ikke ønsker seg.

Politiet må være tilpasset dagens kriminalitetsbilde. Mer kriminalitet skjer digitalt. Derfor må vi ha sterke fagmiljø for å forebygge, avdekke og etterforske slik kriminalitet. Samtidig må vi ha et tilstedeværende politi i hele Trøndelag. Derfor må vi prioritere å bruke ressursene på å ansette flere politifolk, fremfor å bygge opp gamle, utdaterte strukturer.

Høyre vil ha flere politifolk i gatene og langs veiene i Trøndelag. Senterpartiets nostalgiske politikk svekker politiet. Det er ikke folk i Trøndelag tjent med.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H)

Anna Therese Flatmo, ordførerkandidat Midtre Gauldal Høyre

Mari Holm Lønseth. Foto: Stortinget
Anna Therese Flatmo.