Mange vil nok sammenligne oss med Høyre og Fremskrittspartiet, eller Pensjonistpartiet. Partier som helst vil ha det slik som det har vært før. Det motsatte av radikalt.

Men jeg tenker at ut ifra partiprogrammet, så er Konservativt også radikalt. Det går imot mye av det som er opplest og vedtatt av de offentlige styresmaktene, samtidig som partiet vil tilbake til røttene som har bygd opp ett av verdens beste land å bo i.

Etter min mening kunne partiet Konservativt heller fått navnet Reformasjonspartiet. Det er reformasjon både Norge og hele verden trenger. Martin Luther og Hans Nilsen Hauge er slike som gikk nye veier. Begge kjempet for sannheten og sto imot myndighetene. Ja, begge ble fengslet for sin tro. Men begge har fått heltestatus i ettertid. De var uredde og sto opp for sannheten. I dag er det mange som kjemper den samme kampen for sannheten, og det er flere martyrer enn noensinne.

Det er ikke bestandig at flertallet har rett. Nye tanker starter oftest i det små. Men etter hvert som flere blir overbevist om at det er en god tanke, så vil det bli en bevegelse som flere vil støtte. Kan Konservativt bli en slik bevegelse? Om du tror at vårt partiprogram er det beste for vår kommune, må du stemme på Konservativt, slik at partiet får vise hvor det står i de neste fire åra.

Vi må regne med at en reformasjonsbevegelse vil skape mye motstand, ja, til og med forfølgelse og fengsling. Det ser ut som dagens myndigheter er villige til å bruke alle midler for å bekjempe alle som går imot deres lover. Derfor må vi også kjempe for å beholde vårt demokrati. Ytringsfriheten blir satt på prøve.

Støren Sør

Jeg skal være forsiktig med å vurdere i ettertid Støren Sør. Tiden får vise hvem som har rett. Mye kan tyde på at et mindretall på seks stykker hadde rett da de stemte for utsettelse av dette store prosjektet. Må likevel berømme flertallet for et dristig forsøk på å skape mange nye arbeidsplasser til kommunen. Tiden får vise hvem som gjorde det rette. Vi må ha litt is i magen før vi konkluderer.

Jeg mener at Støren Sør primært må være et industriområde. Har liten tro på at dette store flate området vil være attraktivt som boligområde. Da blir det som å bo i en by. Boligbygging passer best rundt omkring industriområdet og ved veien opp dit.

Konservativt vil at alle ideer om Støren Sør må komme fram, slik at det som er gjort så langt vil føre til en vekst i folketallet og dermed bedre økonomien.

Midtre Gauldal har mye å by på

Likevel kan ikke penger løse alt. Trivsel er avhengig av mange andre faktorer. Midtre Gauldal har både naturen og byen i nærheten. Det finnes levende bygdesamfunn som drives mest av frivilligheten. Tilhørigheten til vårt hjemsted tror jeg er den viktigste faktoren for å trives og ha det godt i en kommune.

Derfor må vi legge til rette for at de som har flyttet ut av kommunen, kan komme tilbake. Da må det utvikles både arbeidsplasser og boligbygging i M.G. For å lokke til oss andre som ikke har hatt tilknytning til vår kommune, må vi i tillegg bli best på familiepolitikk, barnehage, skole og eldreomsorg.

Godt valg!

Hilsen en 85 år gammel lærer som ikke klarer å sitte stille og godta alt det myndighetene bestemmer. Håper flere hever sin røst, og bidrar til at vi får tilbake mer av de gode gamle verdiene. Og sunt bondevett.

Svend Inge Malum