Næringslivet har blitt satt på prøve også det siste året, spesielt med rentehevinger som påvirker mange bransjer. Men noe av det som har styrket seg, er samholdet i det lokale næringslivet i Midtre Gauldal. Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Midtre Gauldal har fått 15 nye medlemmer det siste året, noe som tyder på at samhold og samarbeid settes pris på.

Året som gikk

Vi får mange gode innspill fra våre medlemmer om saker som er aktuelle og kompetanseområder som er viktige for dem. Dette prøver vi så langt som mulig å imøtekomme og sette i gang aktivitet på.

I 2023 har vi arrangert fire frokostmøter, hatt møter mellom skole og næringsliv, egne byggesaksmøter sammen med kommunen, inkluderingskonferansen #Muligheter, karrieredag og ikke minst Gauldalskonferansen med rekorddeltakelse!

Med våre samarbeidspartnere Soknedal sparebank, Sparebank 1 SMN og Midt Energi har vi sammen med lokalstyret i 2023 hatt fokus på økonomi, arbeidskraft, bærekraft, valg, krafttilgang, boligutvikling, synlighet og attraktivitet med mer.

Politisk skifte

Det var valg i høst, og vi fikk et politisk skifte i kommunen vår. I valgkampen har Næringsforeningen vært tydelig på hvor viktig næringslivet er for utviklingen i kommunen vår og hvilke rammebetingelser næringslivet trenger. Dette virker det som at politikerne har lyttet til, og det settes pris på. Både politikere og administrasjon har blitt med ut på bedriftsbesøk og vi har hatt flere samarbeidsmøter. Dette tror vi har stor nytteverdi for alle parter, og vi ser fram til videre samarbeid.

Noe av det vi sammen har lyktes med, er fokuset på utbygging av bredbånd i hele kommunen. I tillegg er Mett i Gauldalen SA stiftet. Vi er overbevist om at dette vil løfte satsningen på lokalmat, reiseliv og håndverk. Kommunen har også inngått avtale med Tesla om etablering av elbilladere på Prestteigen. Dette vil bli et stort løft for handelsstanden.

Teslas ladestasjoner er åpen for alle type elbiler.

Forventninger kommende år

I 2024 vil vi fortsette med å jobbe for at næringslivet skal få best mulige vilkår for å drive lønnsomt og bærekraftig. Vi vil jobbe videre med energiforsyning for Midtre Gauldal og Trøndelag, som nå ser ut til å bli mer kritisk enn vi først hadde trodd. Beskjeden fra Tensio er klar: vi må produsere mer kraft lokalt. Her vil vi for det første se på mulighetene som ligger innen energioptimalisering av allerede forbruk. Så vil det også jobbes parallelt med hvordan vi kan produsere mer strøm i Midtre Gauldal. Her vil det nok bli en diskusjon om hvilken type kraftproduksjon man skal gå for, men det viktigste er at vi kommer i gang med arbeidet!

Vi håper at vi har sett siste renteheving, og at norsk økonomi stabiliserer seg slik at næringslivet får mer forutsigbarhet, og at nye prosjekter settes i gang. Noe av det som vil være en prioritert sak fremover, er utvikling av boligtomter. Temaet bærekraft blir fortsatt en sentral del. Fra 1. januar er det nå krav om at klima og miljø skal vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser.

NiT Midtre Gauldal er en utrolig stolt næringsforening som hver dag imponeres over resultatene som skapes lokalt. Vi ønsker hele tiden innspill fra våre medlemmer på hva dere mener er viktig å sette på agendaen, så ikke nøl med å ta kontakt!

Takk for et godt samarbeid i året som gikk, og så skal vi i NiT fortsette å være en attraktiv møteplass, næringspolitisk pådriver, bidra til profilering og nettverksbygging, samt ha et bredt engasjement for positiv utvikling av næringsliv og samfunn i kommunen vår.

Riktig godt nytt år!

Svend Hov

Daglig leder NiT Midtre Gauldal.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Svend Hov.