Vi skal være stolte av det fritidstilbudet vi har for barn og unge i Midtre Gauldal, mange frivillige legger ned utallige timer hver uke og hver dag for å la barn og unge utfolde seg på fritiden. Til tross for dette så vet vi at frafallet fra organisert aktivitet har vært betydelig etter pandemien, i tillegg har vi ungdommer som ikke finner sin aktivitet i det tilbudet vi har.

Mange ungdommer ønsker seg en møteplass hvor de kan henge og være sammen med jevnaldrende. En møteplass uten krav og forventninger annet enn å være seg selv, en møteplass der det ikke er nødvendig å prestere. Gjennom å investere i gode oppvekstsvilkår for våre yngste innbyggere legger vi godt til rette for at barn skal trives, lykkes og blomstre her i kommunen vår. Vi tror barn som blir sett, mestrer og trives i sitt lokalsamfunn får en sterk forankring til egen kommune, og det er større sjanse for at de velger akkurat Midtre Gauldal når de en dag skal velge bosted å etablere seg på som voksne.

Vi i Midtre Gauldal Arbeiderparti vil samarbeide med ungdommen vår og sørge for å finne en løsning for en attraktiv møteplass på ungdommenes premisser, slik at vi får samlet ungdommene våre i stedet for at de vandrer rundt og henger på tilfeldige steder.

For at en slik møteplass skal være tilgjengelig for alle så vil mange av våre ungdommer ha behov for skyss. Flere ganger i inneværende periode har vi i Arbeiderpartiet foreslått å gjøre tilpasninger på ordningen «Hjem for en 50-lapp» uten at flertallsgruppa har sett seg enig.

Vi vil garantere og styrke denne ordningen hvis vi får styre kommunen den neste perioden.

Er du enig med Arbeiderpartiet at barn og unge er fremtiden for Midtre Gauldal, så gi oss gjerne din stemme i kommune- og fylkestingsvalget.

Godt valg!

Sivert Garli og Trude Heggdal, Midtre Gauldal Arbeiderparti

«Mange ungdommer ønsker seg en møteplass hvor de kan henge og være sammen med jevnaldrende. En møteplass uten krav og forventninger annet enn å være seg selv» skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto fra GSK, Støren. Foto: Gauldalsposten
Trude Heggdal. Foto: Midtre Gauldal Arbeiderparti
Sivert Garli. Foto: Midtre Gauldal Arbeiderparti