Det norske landbruket står midt oppi en svært viktig verdikamp, hvor jordbruksressursene samles på stadig færre hender. Det norske landbruket leverer på viktige samfunnsoppdrag: å produsere trygg og sunn mat, kulturlandskap, løsning på klima- og miljøutfordringene globalt, bygge totalberedskap, samt katalysere næringsaktivitet i det norske samfunnet. Dette må det gis større anerkjennelse for.

Den geopolitiske situasjonen i verden er mildt sagt spent. Hva fremtiden vil bringe vet ingen av oss, men de siste årene har oppfordringen om å tenke beredskap vært gjentakende. Det må vi i aller høyeste grad gjøre også når det kommer til noe så grunnleggende som mat.

Vi trenger at den norske bonden fortsetter å produsere kvalitetsmat til en økende befolkning, og for å kunne gjøre det må de faktisk få betalt for jobben de gjør. Vi må ha økonomisk trygghet for norske jordbrukere gjennom å sikre en sunn driftsøkonomi. Vi vet at mange bønder nå teller på knappene om de skal legge ned drifta, eller satse videre med de kostbare investeringen nye/ombygde fjøs vil innebære for å møte løsdriftkravet.

Hvis vi faktisk vil ha norsk landbruk i fremtiden, må folk kunne leve av å produsere mat. Så enkelt, men tilsynelatende så vanskelig. Det er dypt urimelig at regelrett dugnadsarbeid regnes inn som en del av årsverksberegningen i landbruket, og vi skjønner ikke hvordan flertallet i næringskomitéen har kommet frem til dette.  Rekk opp handa den som hadde akseptert ett jobbtilbud der det sto i kontrakten at du måtte påregne 145 timer dugnadsarbeid som en del av ansettelsesforholdet ditt.  I tillegg skal bondens «inntekt» justeres opp med 20% før man sammenligner den med andre, for å ta høyde for at alle bønder ikke optimaliserer inntektsmulighetene sine. Hvilken ansatt eller fagforening hadde akseptert at sjefen i forkant av et lønnsoppgjør hadde sagt at, «nei, jeg tror ikke du jobber optimalt, så når vi skal forhandle lønn denne våren tar vi høyde for at du har minst 20% å gå på, så vi tar det derifra»!  Hva sier da dette om næringskomitéens tillitt til en hel yrkesgruppe?

Økonomisk trygghet er en forutsetning for å oppnå en desentralisert og variert bruksstruktur, der man faktisk tar hele landet i bruk. Gårdbrukernes årsverksberegning må være lik resten av arbeidslivet der unger og kårfolks arbeidsinnsats ikke medregnes som gratisarbeid. For å få et reelt sammenlikningsgrunnlag for inntektsutviklingen i jordbruket må inntekten måles på nivå, og ikke justeres med et normeringskrav. Ærlige tall er en forutsetning for å bygge tillitt og optimisme i den lønnsomhetskrisen landbruket står i.

Trude S Heggdal, ordfører Midtre Gauldal.

Isak V Busch, ordfører Røros.

Jan Arild Sivertsgård, ordfører Holtålen.

Einar S Gimse, ordfører Melhus.