Revidert byvekstavtale med Midtre Gauldal må komme

foto