Jeg har lenge vært interessert i politikk, men har overlatt til andre i familien til å være politiker. Min kone Borghild representerte KrF både som varaordfører i Midtre Gauldal (M.G.) og som varamann til stortinget.

Jeg har stemt KrF for det meste, med unntak av ett år med Senterpartiet (taktisk fylkestingsvalg) og Venstre ett år.

I år har jeg valgt det nye partiet Konservativt. Jeg føler meg som en fødselshjelper i og med at jeg står på valglista til dette partiet. Da Jakob Winsnes hadde problem med å få nok navn på lista for å stille til valg, måtte jeg bare hjelpe til. Jeg ba om å stå til slutt på lista. Da det ble stilt krav om minst sju stk. ble jeg nr. sju. Slik ble partiet Konservativt M.G. født.

Disse to kan bli et friskt pust inn i den kommunale politikken

Jeg skulle ønske at flere utenom Singsås var med på lista. Det må ordnes neste gang. Jeg håper at vi får inn minst de to første på lista, Siri og Jakob. Disse to kan bli et friskt pust inn i den kommunale politikken. Begge er kunnskapsrike, uredde og sannhetssøkende. De vet mer om verdenssituasjonen enn de fleste. Dette kommer også godt med i kommunepolitikken.

Den store saken som engasjerer meg er; Den radikale kjønnsideologien som staten står for, og som alle parti unntatt Konservativt står for. Som det står i vårt program «vil Konservativt stanse radikal kjønnsideologi som statens bærende ideologi og fjerne Rosa kompetanse i fra skoler og barnehager». Konservativt er det eneste partiet som har dette på sitt program. Vi mener at det er bare to kjønn.

Vi er skapt til mann og kvinne. Vitenskapen stadfester dette. Samtidig driver leger å tukle med operasjoner og medisiner for å hjelpe noen som ønsker å skifte kjønn. Dette må forbys. Det er faktisk lettere å skifte kjønn enn å skifte navn etter dagens lover. Det er følelsen som avgjør hvilket kjønn en tilhører. Dette går Konservativt imot.

Når barn og unge blir indoktrinert i Rosa  kompetanse og Prideideologien helt fra barnehagestadiet, kan mange bli seksuelt forvirra før de er modne til å ta livsviktige valg

Samtidig skal vi ikke fordømme de som tenker og lever annerledes. Hva voksne mennesker velger å gjøre med sin kropp, er ikke politikernes ansvar. Men når barn og unge blir indoktrinert i Rosa  kompetanse og Prideideologien helt fra barnehagestadiet, kan mange bli seksuelt forvirra før de er modne til å ta livsviktige valg om kjønn og seksualitet. Dette må alle parti etter hvert bli enige om, slik at vi kan verne om våre barn og unge. Som lærer og bestefar er jeg svært bekymra for utviklinga de siste åra. Det er nestekjærligheten som må råde i vårt samfunn for at alle skal føle seg verdsatt og elsket.

Er du enig i dette, så stem på oss.

Jeg tror at om vår kommune tørr å gå imot myndighetene og nekter å bøye oss for denne galskapen, så vil ganske mange barnefamilier flytte til Midtre Gauldal. Vi kan bli en foregangskommune når det gjelder å gi de unge de samme verdiene som har bygd landet vårt til å bli ett av de beste landa å bo i.

Vi må også verne oss mot krefter som truer vårt demokrati og som vil ta fra oss religionsfriheten og ytringsfriheten. Jeg er glad for at jeg ikke er lærer nå. I dag har jeg risikert å bli oppsagt, for jeg har nektet for å tiltale en elev som Hen (det tredje kjønn) som var forslag fra Trettebergstuen. Hun hadde også forslag om tre års fengsel for de som motarbeidet den radikale kjønnsteorien.

Hvis barnefamilier vil flytte til M.G. p.g.a. at vi er imot Rosa kompetanse, må vi legge til rette for boligbygging. Kanskje kan en mektig industrileder fatte interesse for våre verdier og starte en storbedrift som kan gi mange arbeidsplasser på Støren Sør.

Hvis Den rosa kompetansen fortsetter, er jeg redd for at foreldre tar ut barna sine fra de kommunale barnehagene og skolene

Jeg håper at den kommunale skolen og barnehagen blir styrt av innbyggerne i M.G., med foreldre og ikke av regjering og storting.

Hvis Den rosa kompetansen fortsetter, er jeg redd for at foreldre tar ut barna sine fra de kommunale barnehagene og skolene, eller starter kristne friskoler. Dette skillet bør vi unngå i vår kommune. Det er nå vi må sette inn støtet. Dette burde vi ha gjort før, men det er ikke for sent. Jeg appellerer til at dere gir Konservativt din stemme, slik at vi kan klare dette.

Dette er fremtiden. Hvis vi lykkes med dette, blir M.G. satt på kartet. Vi blir et eksempel til etterfølgelse både for kommune og stat.

Godt valg!

Svend Inge Malum