#makemidtregauldalgreatagain betyr for det aller første at vi mener at Midtre Gauldal er en bra kommune. Det betyr ikke at vi tenker at vi har det så ille her i kommunen.

Men det betyr at vi tenker at på enkelte områder har vi utviklingspotensialer, vi kan bli enda bedre.

Vi ønsker at grunnbemanningen i barnehage og skole skal økes for å gi barn og ungdom enda større forutsetninger for å kunne bli den beste versjonen av seg selv.

Vi ønsker at grunnbemanningen i pleie og omsorg skal økes slik at flere skal glede seg til å bli gammel.

Vi ønsker en fortsatt satsing på utbedring av kommunale veier og flaskehalser slik at næringslivet, landbruket og lokalbefolkningen enklere, raskere og ikke minst tryggere kommer seg dit de skal. Jobben med videre utbygging av bredbånd må fortsette.

Vi skal ikke legge noen hindringer i veien for innbyggere eller næringsliv som ønsker å skape. Vi skal være en kommune som ser etter mulighetene der andre ser utfordringene. Vi skal se etter muligheter for å si ja, ikke lete etter grunner for å si nei.

Vi ønsker å få fortgang i boligutviklingen i hele kommunen slik at flere kan besøke Fesktjønnbua, flere kan gå på ski til Soknahytta, flere kan gå Råsjørunden, flere kan nyte Nekjådalen og flere kan nyte det gode liv i Midtre Gauldal. Da øker vi inntektsgrunnlaget vårt og gir oss større handlingsrom.

Vi må slutte å snakke om wienerbrød, Bør Børson og farger på laks. Vi må begynne å snakke om hvor fint det er å vokse opp, leve og bli gammel i Midtre Gauldal. I hele Midtre Gauldal.

Det betyr #makemidtregauldalgreatagain.

Dit kommer vi ved at du bruker stemmeretten din.

Stem Bygdelista for Midtre Gauldal.

Godt valg.

Stian Engen, ordførerkandidat Midtre Gauldal Kommune