Pasientene som ikke møter til legetime, straffes kraftig med gebyrer

foto