Ja, det handler om fremtiden, men hvilken fremtid gjenstår å se.

Takk til NiT Midtre Gauldal, ved Svend Hov, som arrangerte åpent møte om Kjernekraftverk i kommunen. En ypperlig måte å involvere folket på, selv om folket nå uteble. Tanken var i hvert fall god og iht. det folket har etterspurt; mer involvering.

En stor takk til Øyvind Aas-Hansen som informerte godt om Kjernekraftverk.

Vi var 17 stykker som møtte opp, de fleste det en kan kalle godt voksne. Ungdommen uteble.

På møtet snakkes det om fremtiden for Midtre Gauldal, at kommunen må følge med i tiden og hive seg på det fornybare og bærekraftige toget før det forlater perrongen.

Hva som faktisk skjer med krafta som produseres, var det lite interesse for å snakke om. Det var som å stikke hue i et ormebol da EØS-avtalen og jussen ble nevnt. Jeg var plutselig tilbake på barneskolen der en ble møtt med fliring, skråblikk, vriding på stolen, rysting på hodet samt direkte beskjed om at EØS-avtalen og jussen, var å regne som partipolitikk og ikke ønsket nevnt på møtet. Det føltes litt som å stå i rett, med lua i hånden, der jeg ble utsatt for bruk av hersketeknikk og irettesatt for faktisk å tørre å ytre meg om fakta. Undrer meg litt over om dette hadde skjedd om det var en mann som ytret seg? Syns egentlig det hele var ganske så ufint, og kan godt skjønne at folk velger å la være å komme, eller å holde kjeft, når dette er tonen en blir møtt med. Godt voksne folk burde vite bedre.

Fakta/jussen var altså av ingen interesse for de fremmøtte, selv om det er dette som styrer fremtiden til de som kommer etter oss.

Sannheten, kjære innbyggere, er at vi ikke eier egen energiforsyning på grunn av denne EØS-avtalen som trigger godt voksne folk til å irettesette en voksen dame. Hva handler det om?

Norge har ikke kraftunderskudd, selv om dette gjentas for å selge inn mer kraftproduksjon, uansett kilde.

Norge er i dette uføret fordi vi er påkoblet et mye større marked enn det Norge noen gang vil evne å dekke behovet til. Strøm/kraft er vare, der EU krever og vi leverer.

På grunn av denne overnasjonale avtalen har vi forpliktet oss til å levere varen, og i energipakke 4 krever EU minst 70% eksport, til enhver tid. Vi har mistet vårt konkurransefortrinn- billig strøm- og dette kan kun gjenskapes om den unevnelige avtalen sies opp.

For meg er det helt hinsides å skulle vurdere kjernekraft, eller noe annet, når jussen er helt klar på at krafta vil tilkomme EU, ikke Midtre Gauldal, ei heller innbyggerne. Hva er da poenget med å sette den opp? Hvem tjener på at Midtre Gauldal legger natur og distrikt til fri disposisjon for EU, der krafta fyker ut av landet?

Selv om de fremmøtte ikke ønsker å forholde seg til jussen, så er det altså den som styrer fremtiden til oss alle. Det betyr at det er på høy tid å tenke over hvilken fremtid en ønsker, for seg selv, neste generasjon, for Midtre Gauldal og for landet vårt. Vil vi bestemme sjøl, eller legger vi oss på rygg for EU, og forblir det forsyningslandet EU ønsker?

Siri Hermo

Ihuga EØS-motstander.

Siri Hermo.