Barn trenger å bevege seg i løpet av skoledagen. Dette er viktig for at de skal lære og for at de skal ha det bra. Her kommer mine argumenter for hvorfor det er viktig.

For det første så hjelper fysisk aktivitet på konsentrasjonen. Hvis elevene får bevege seg, kommer de til å lære mer. Noen vil kanskje si at det er best å sitte stille når man skal lære men jeg synes at det er lettere å lære når jeg får bevege meg. Når man har mer fysisk aktivitet i skoledagen så blir det mer variert så da blir det ikke så kjedelig. En forskningsstudie fra Avdeling for helsevitenskap ved høyskolen i Kristiania viser at dette stemmer. En av grunnene til at barna lærer bedre med bevegelse er at det skjer flere koblinger i hjernen. Det å gjøre flere ting samtidig gjør oss med andre ord smartere.

En annen grunn er at det er lurt å bevege kroppen mye slik at man ikke blir overvektig. Ca 20 % av alle barn i Norge i alderen 8 – 15 år er overvektige. Jeg tenker at man bør få bevege seg mer på skolen fordi når man blir voksen er det større sjanse og bli syk. Skolen kan jobbe måned dette fordi det er barna er samlet alle sammen.

For det tredje kan fysisk aktivitet hjelpe på klassemiljøet. Når barn leker sammen i fysisk aktivitet vil man bli godt kjent og ha det gøy sammen. Jeg mener også at dette kan skape mer læring.

Helt til slutt vil jeg si at det er bare positive grunner til mer fysisk aktivitet på skolen. Finner du noen negative grunner? Nei, tenkte meg det! Det er på tide at politikerne gjør noe med dette.

Mari Inderberg, 11 år, elev Støren barneskole.