Spørsmål til fylkesordfører (og generalforsamling for AtB) om utfordringer med tidspunkter for skoleskyss.

Støren skole har vært i dialog med AtB i forbindelse med skoleskyss for 1. og 2.klasse. Skolen ønsker i utgangspunktet at alle barna skal gå på skole fra 0830-1245 hver dag, da de mener at dette er det beste for barna skolefaglig.

Dette ble ikke hensyntatt av AtB. I stedet har de i dette skoleåret tidene 0820-1345 man/tirs/fre og 0820- 1115 ons/tors.

For neste skoleår vil AtB kutte tilbudet om skoleskyss klokken 1115 på torsdag, noe som fører til at skolen må øke timetallet for 1. og 2. klasse. De yngste elevene må da ha to skoletimer ekstra hver torsdag!

Venstre mener det er uholdbart at et kollektivselskap slik kan overprøve skolefaglige vurderinger og bestemme at 1.-2. klassinger må gå to timer lengre en skoledag i uka.

Mine spørsmål til fylkesordføreren:

•Er det slik at AtB skal kunne diktere når barn skal være på skolen?

•I hvilket omfang legger AtB opp skoleskyss i strid med skolenes innspill om ønsket timeplan?

•Hvordan vektlegges de skolefaglige vurderingene i slike beslutninger?

•Hva er klagemulighetene for Støren skole og Midtre Gauldal kommune?

Jon Gunnes, politisk rådgiver for Venstre

(Venstres har stilt spørsmål til fylkesordføreren i Trøndelag etter henvendelse fra foresatte til elever ved Støren skole).