Da har politikerne i Midtre Gauldal gjort sine prioriteringer på økonomi- og handlingsplan for 2023, og der ble det dessverre ikke rom for å bevilge en slant for å sikre en videreføring av Camp Støren. En aktivitetsleir for barn og unge i Midtre Gauldal og omegn. I 2022 var Camp Støren 21 ulike aktiviteter fordelt over de 2 første ukene av barnas skoleferie. 80 frivillige bidrog med over 600 arbeidstimer for at barna i alderen 9 - 16 år skulle oppleve læring, glede, samhold, inkludering, utfordringer og mestring. Dette var år 2 for campen, og en økning på over 20 deltakende barn fra første år. Tatt i betrakting at det hadde vært to år med korona og de fleste lag og organisasjoner hadde opplevd frafall i deltakelse, så opplevde Camp Støren en økning i deltakertallet. Dette tror vi indikerer et behov og et ønske om en videreføring av prosjektet blant innbyggerne.

Camp Støren har vært et populært tiltak som har aktivisert mange barn og unge i sommerferien. Foto: Midtre Gauldal Frivilligsentral

Lederne ved kulturhuset og Frivilligsentralen var i det politiske utvalget for helse-, oppvekst og kultur og viste film fra årets arrangement, politikerne var skjønt enige i at dette er bra! Dette er viktig! Dette er forebygging! Dette er omdømmebygging! Dette er bærekraftig! To av politikerne som er representert i dette utvalget sitter i flertallsgruppa som styrer Midtre Gauldal.

Disse to sammen med ordfører og varaordfører og alle de andre som sitter i flertallet hadde muligheten, til å delta i heiagjengen og vise at de ser betydningen av at barn og unge har trygge arenaer for mestring.

De hadde muligheten til å sikre en videreføring og utvikling av noe mange mener er viktig for barna, men også viktig for å bidra i kommunens omdømmebygging og attraktivitet i en tid hvor hver ny innbygger er viktig. Camp Støren har vært en arena for glede, utfoldelse, inkludering og mestring, men NEI, den ble ikke viktig nok når det kom til målstreken. De fant ikke rom for en økonomisk grunnmur for å videreføre Camp Støren.

Midtre Gauldal er inne i sitt første år som omstillingskommune etter at vi mistet en stor bedrift til en nabokommune, i dette arbeidet viser erfaringer fra andre tilsvarende kommuner at det er lettere å videreutvikle det som allerede finnes enn alene å satse på nyetablereringer. Camp Støren har kanskje ikke et stort potensial til mange nye arbeidsplasser, men hvis vi ønsker bolyst og være en attraktiv kommune, så er fritidstilbud for barn og unge avgjørende for mange.

Midtre Gauldal Frivilligsentral har sittet ved roret for Camp Støren, med god hjelp fra Støren Kulturhus og andre enkeltpersoner og representanter for organisasjoner som ønsker å skape og bidra med noe mot barn og unge. Både kulturhuset og Frivilligsentralen har gjennomført 2 år med Camp Støren i tillegg til alle andre arbeidsoppgaver. I realiteten har vi sittet igjen med kostnader med gjennomføringen av Campen i tillegg til enorme belastninger på ansatte i to små enheter.  Men vi synes det er givende å skape noe, og å bidra til løft for nærmiljøet og kommende generasjoner av Midtre Gauldalinger.

Foto: Midtre Gauldal Frivilligsentral

Et arrangement som Camp Støren er komplekst, hvor alt fra instruktører, aktiviteter, plasseringer, taushetsplikt, GDPR, diverse godkjenninger, avtaler, transport, påmeldingssystem, mat, førstehjelp, sikkerhet, aktiviteter, utstyr, tidspunkt, tillatelser, frivillige osv. skal være på plass før det braker løs. Frivilligsentralen med sin lille organisasjon på 1.4 % stilling er for liten og sårbar til å sitte med ansvaret alene, det går rett og slett på helsa løs. Kulturhuset bør helst drive med aktiviteter som skaper inntekter og overskudd, og det er lite forenelig med sommercamp for barn og unge som bør være tilgjengelig for alle.

Under behandlingen av økonomi- og handlingsplan kom det et forslag fra mindretallet, som også var en videreføring av vedtak gjort i utvalget for helse- oppvekst og kultur om å bevilge kr 150 000,- til neste års Camp Støren. Dessverre ønsket ordføreren å votere forslag mot forslag, og siden dette ikke lå i forslaget til flertallsgruppa, ble det ikke noe penger til Camp Støren. Det virket som om flertallsgruppas medlemmer i HOK hadde glemt sin entusiasme etter å ha sett filmen fra årets Camp Støren, og det er beklagelig.

Vi vil benytte muligheten å takke alle som har bidratt disse to årene Camp Støren har vært gjennomført, det var artig så lenge det varte.

Å starte 2023 uten en økonomisk grunnmur for å starte det omfattende arbeidet dette prosjekt er, så blir det nok ikke arrangert Camp Støren i 2023, men vi kan jo alltids håpe at det neste høst kanskje blir prioriterer noen midler til 2024.

Midtre Gauldal Frivilligsentral

Det er mange aktiviteter under Camp Støren. Foto: Midtre Gauldal Frivilligsentral