Inntektene til Intakt Bilskade Gauldalen AS bare vokser, viser regnskapet