Nytt foretak i Midtre Gauldal - rengjøring i bygg og anlegg