Inntektene til Flatåsen Drift AS bare vokser, viser regnskapet

foto