Foretaksregisteret: Nytt foretak – Sameiet Nedre Frøsetløkkja