Enda en bruktbilvirksomhet registrert i Midtre Gauldal kommune