Nytt foretak i Midtre Gauldal kommune - skal investere i selskaper og eiendom