Bedriften som frakter kylling leverer røde tall for første gang