Nytt foretak i Midtre Gauldal: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom