Bratt fall i inntektene til transportselskap. Sank med 24,9 prosent