Inntektene til brønnborerne i Midtre Gauldal bare vokser