Nytt selskap i Midtre Gauldal kommune: Eie av aksjer