Eiendomsselskap registreres i Midtre Gauldal kommune