Inntektene til Gauldal Skog AS bare vokser, viser regnskapet