Eggen Servicetjenester – nytt foretak i Midtre Gauldal kommune