I Midtre Gauldal kommune ble det registrert den 09.10.2023 en ny virksomhet. Det ansvarlige selskapet (med delt ansvar) heter Storbudal Melk DA. Foretaket skal drive med produksjon av melk og kjøtt, samt virksomhet. Forretningsadresse blir Storbudalen 92, 7298 Budalen. Daglig leder er Johanne Enlid.