Gullår for emballasjefabrikk på Støren - høyeste margin på fem år

foto